Heinrich Mann (1871-1950)
Německý humanistický a antifašistický spisovatel, publicista, esejista a dramatik, starší bratr známějšího Thomase Manna. Narodil se v Lübecku. Studoval v Berlíně a v Mnichově. Poté, co byl v roce 1933 vyloučen z 'Pruské akademie umění' a jeho knihy byly fašisty páleny, emigroval do Francie. O dva roky později přijal československé státní občanství. Od roku 1940 žil ve Spojených státech. V roce 1950 byl jmenován prezidentem berlínské 'Akademie umění', před návratem do Evropy však zemřel - jeho ostatky byly jakožto ostatky československého občana převezeny ze Spojených států do Prahy a odtud až po deseti letech do NDR. Mannův literární vývoj směřoval od naturalismu přes expresionismus až ke kritickému realismu. Ve své knize vzpomínek zachytil vlastní životní osudy na pozadí dějinných událostí. Zemřel v americké Santě Monice.

 • Bibi, 1929
 • Bohyně aneb Tři romány vévodkyně z Assy (Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy), 1903
 • Cesta k moci (Der Weg zur Macht), 1918
 • Císařství (Das Kaiserreich)
         - Chudáci (Die Armen), 1917
         - Hlava (Der Kopf), 1925
         - Poddaný (Der Untertan), 1912
 • Dech (Der Atem), 1949
 • Die Branzilla, 1908
 • Diktatura rozumu (Diktatur der Vernunft), 1923
 • Duch a čin (Geist und Tat), 1910
 • Evženie aneb Měšťanská doba (Eugenie oder die Bürgerzeit), 1928
 • Flétny a dýky (Flöten und Dolche), 1904
 • Gesammelte Werke, 1965 (25 dílů)
 • Honba za láskou (Die Jagd nach Liebe), 1904
 • Kobes, 1925
 • Lidice, 1943
 • Liliana a Pavel (Liliane und Paul), 1926
 • Madame Legros, 1913
 • Malé město (Die kleine Stadt), 1909
 • Matka Marie (Mutter Marie), 1927
 • Mezi rasami (Zwischen den Rassen), 1907
 • Mládí krále Jindřicha IV. (Die Jugend des Königs Henri Quatre), 1935
 • Moc a člověk (Macht und Mensch), 1919
 • Nenávist (Der Haß), 1933
 • Odvaha (Mut), 1939
 • Pippo Spano, 1915
 • Podivuhodnost (Das Wunderbare), 1897
 • Pohled na epochu (Ein Zeitalter wird besichtigt), 1944
 • Pohostinný dům (Das gastliche Haus), 1923
 • Profesor Neřád aneb Konec tyrana/Modrý anděl (Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen), 1905
 • Přijde den: Německá čítanka (Es kommt der Tag), 1936
 • Sedm let (Sieben Jahre), 1929
 • Smysl této emigrace (Der Sinn dieser Emigration), 1934
 • Srdce (Das Herz), 1910
 • Svět přijímá (Empfang bei der Welt), 1956
 • Třikrát žena: Tříaktové hry (Drei Einakter)
         - Nevinná (Die Unschuldige), 1917
         - Tyran (Der Tyrann), 1917
         - Varieté, 1917
 • V jedné rodině (In einer Familie), 1893
 • V zemi blahobytu/V zemi hojnosti (Im Schlaraffenland), 1900
 • Vážný život (Ein ernstes Leben), 1932
 • Velká láska (Die große Liebe), 1917
 • Velká věc (Die große Sache), 1931
 • Voltaire - Goethe, 1910
 • Zola, 1915
 • Zrání krále Jindřicha IV. (Die Vollendung des Königs Henri Quatre), 1938
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988