Curzio Malaparte (1898-1957) - vlastním jménem Kurt Suckert
Italský protifašistický prozaik, básník a publicista německého původu. Narodil se ve městě Prato. Během první světové války bojoval v Ardénách, za druhé světové války byl válečným korespondentem na ukrajinské a finské frontě. Emigroval do Švédska a stal se styčným důstojníkem mezi Spojenci a italským odbojem (skončil v římském vězení, odkud ale utekl do Neapole). Ve své tvorbě osobitě kombinoval reportážní styl s literární fikcí. Vykreslil zrůdné válečné zkušenosti s fašismem i italskou poválečnou realitu. Zemřel v Římě.

 • Blahoslavení Italové (Benedetti italiani), 1957
 • Deník cizince v Paříži (Diario di uno straniero a Parigi), 1947
 • I ženy prohrály válku (Anche le donne hanno perso la guerra), 1955
 • Já v Rusku a v Číně (Io in Russia e in Cina), 1958
 • Kaput (Kaputt), 1944
 • Kůže (La pelle/Die Haut), 1949
 • Leninova inteligence (Intelligenza di Lenin), 1930
 • Proklatí Toskánci (Maledetti toscani/Verdammte Toskaner), 1956
 • Technika státního převratu (Technique du coup d'état), 1931
 • Útěky do vězení (Fughe in prigione), 1936
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993