Adam Mickiewicz (1798-1855)
Největší polský lyricko-epický básník, dramatik a publicista, představitel romantismu. Již jeho první sbírky ohlásily novou epochu v polské literatuře. Námětem poém je boj za svobodu a samostatnost rozděleného Polska, v metafyzickém faustovském dramatu zobrazil osud povstání z let 1830-31. Převážnou část života strávil mimo svou rodnou vlast - jako student se účastnil pokrokového hnutí mládeže a následně byl poslán do ruského vyhnanství, od roku 1829 pak žil v emigraci v západní Evropě. V Paříži redigoval časopis 'La Tribune des Peuples' a přednášel o slovanských literaturách, v Lausanne byl profesorem literatury antické. V době krymské války odešel do Turecka organizovat polské legie, ale podlehl choleře. Významně ovlivnil českou literaturu, byl hojně překládán.

 • Balady a romance (Balladen und Romanzen), 1822
 • Gražina (Grazyna), 1822
 • Kniha národa polského a poutnictva polského
 • Konrád Wallenrod, 1828
 • Krymské sonety/Sonety krymské
 • Pan Tadeáš (Pan Tadeusz), 1834
 • Tryzna (Dziady/Totenfeier), 1823/32 (2 díly)
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993