Oldřich Mikulášek (1910-1985)
Český básník a redaktor pracující také jako dělník a úředník. Autor lyrické poezie s dramatickým napětím, jímž ztvárnil dialektiku lásky a závratnost života a smrti. Jeho první sbírky navázaly na halasovskou linii moderní české lyriky. Zabýval se lidskou lhostejností a netečností, vedoucí často až k válečným katastrofám, v řadě sbírek se ale objevuje i motiv hledání pozitivních životních hodnot. Ve zralé tvorbě sdružuje milostnou i společenskou lyriku značné filosofické hloubky. Holanem inspirovaná sbírka je plná temného smutku a děsu z deformovaného světa. Mikuláškova nevůle participovat na kulturní "normalizaci" měla za následek desetiletou odmlku ve vydávání. Texty, jež vznikaly v této době, vycházely v rychlém sledu až na počátku osmdesátých let. Zemřel v Brně.

 • Agogh, 1971
 • Albatros, 1961
 • Čejčí pláč, 1984
 • Černý bílý ano ne, 1930
 • Divoké kačeny, 1955
 • Druhé obrázky, 1986
 • Horoucí zpěvy, 1953
 • Kam létají labutě, 1970
 • Krajem táhne prašivec, 1957
 • Křídlovka, 1941
 • Marné milování, 1940
 • Ortely a milosti, 1958
 • Podle plotu, 1946
 • Pohádka o brněnském krokodýlovi, 1961
 • První obrázky, 1959
 • Pulsy, 1947
 • Sólo pro dva dechy, 1983
 • Svlékání hadů, 1963
 • Šokovaná růže, 1969
 • To královské, 1966
 • Tráva se raduje, 1942
 • Veliké černé ryby a dlouhý bílý chrt, 1981
 • Žebro Adamovo, 1981
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000