John Milton (1608-1674)
Anglický básník, dramatik a prozaik, autor protiroajalistických traktátů a pamfletů. Dovršitel renesanční tradice. Zakladatel moderního eposu, ideolog a mluvčí anglické revoluce (1640-60). Po studiích na Cambridgi (1625-32) podnikl studijní cesty po Francii a Itálii. Po návratu stoupenec a rádce revolučního vůdce Olivera Cromwella (1599-1658) a po popravě krále i jeho "sekretářem pro cizí jazyky" s povinností obhajovat revoluci v zahraničí. Celkem napsal 25 anglických a latinských traktátů zabývajících se revolučními reformami a obhajujících svobodu tisku, rozvod, popravu Karla I. (1600-1649), revoluci, nedogmatické křesťanství nebo přednosti republikánského zřízení. V důsledku vysilující práce oslepl a po obnovení monarchie (1660) vytvořil v ústraní své největší dílo, epos, v němž spojil příběh o pádu člověka založený na nedogmaticky chápaném biblickém mýtu (zahrnuje podrobné líčení Satanovy vzpoury, která je mj. alegorií anglické revoluce) s reflexívní poezií, jež zachycuje mytologické postavy v psychologické hloubce (Satan, Eva), problematizující božskou autoritu, odpor proti ní i samotnou povahu zla (Satan). Vytvořil nový básnický obraz kosmu, jehož součásí jsou lidské srdce, rozum a obraznost. Další epos zpracovává biblický námět Kristova pokušení. Hrdinská tragédie čerpá ze Starého zákona a vytváří paralelu mezi hrdinovým osudem a básníkovou nezdolností v utrpení. Vedle epických a dramatických děl napsal Milton mnoho pozoruhodných lyrických básní v angličtině a latině (sonety, ódy, idyly, reflexívní básně, elegie). Ovlivnil zejména poezii romantiků. Zemřel v rodném Londýně.

 • Areopagitica, 1644
 • Comus, 1633
 • Damonův epitaf (Epitaphium Damonis), 1638
 • Doktrína a metoda rozvodu (The Doctrine And Discipline Of Divorce), 1643
 • Druhá obrana (Defensio Secunda), 1654
 • Držitelské právo králů a vladařů (The Tenure Of Kings And Magistrates), 1649
 • Důvod pro církevní správu (The Reason Of Church-Government), 1642
 • Elegie
 • Já snil, že zřím svou nedávnou choť svatou (Methought I Saw My Late Espoused Saint), 1658
 • Lycidas, 1637
 • Maska předvedená na hradě Ludlow (A Maske Presented At Ludlow Castle), 1634
 • Na jitro Kristova zrození (On The Morning Of Christ's Nativity), 1629
 • Na nedávný masakr v Piedmontu (On The Late Massacre In Piedmont), 1655
 • O křesťanském učení (De Doctrina Christiana), 1655
 • O reformaci (Of Reformation), 1641
 • O vzdělání (Of Education), 1644
 • Obrana anglického lidu (Pro Populo Defensio Anglicano), 1651
 • Obrazoborec (Eikonoklastes), 1649
 • Otci (Ad Patrem), 1632
 • Radostný (L'Allegro), 1631
 • Ráj znovu nabytý (Paradise Regained), 1671 (4 díly)
 • Rychlá a snadná cesta, jak zřídit svobodnou republiku (The Ready And Easy Way To Establish A Free Commonwealth), 1660
 • Samson bojující (Samson Agonistes), 1666-67
 • Sonet XVI., 1652
 • Zamyšlený (Il Penseroso), 1631
 • Ztracený ráj (Paradise Lost), 1641-63 (12 dílů)
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993