Herman Melville (1819-1891)
Americký prozaik a básník, představitel pozdního romantismu. Autor dobrodružných románů, přítel Nathaniela Hawthorna. Jeho literární tvorbu poznamenala příhoda z vlastního života - jakožto velrybář byl Polynésii zajat kanibaly. Později navštívil Anglii a Francii, od roku 1965 pracoval devatenáct let jako celní inspektor v New Yorku. Zážitky z více než ročního "kanibalského" pobytu se promítly do úspěšné prvotiny, která líčí domorodce sympatičtěji než mnohé bělochy. Únik z ostrova, vzpoura na australské velrybářské lodi, putování po ostrovech Tahiti a filosofické úvahy o přírodě a lidském údělu se staly námětem dalšího úspěšného románu. Filosofická alegorie marného hledání smyslu života i lidské existence je příznačná pro další román, v němž se tichomořské ostrovy mění v utopii. V nejvýznamnějším díle se neúspěšný hon démonického kapitána Achaba na podivuhodného kytovce stává filosofickým podobenstvím destruktivních snah lidstva po ovládnutí přírody. Neúspěch románu vedl Melvilla k postupné izolaci, kterou se marně snažil prolomit dalším filosofickým a symbolickým románem o významu lidské paměti a vnímání času. Pouze některé z povídek získaly čtenářský ohlas. Povídky dosahují až kafkovské absurdity. Pesimistickou vizi lidstva ovládaného církvemi, které však ztratilo Boha, obsahuje poéma inspirovaná poutí do Palestiny. Pozdní mistrovství vykrystalizovalo v posmrtně vydané novele z námořního prostředí, vracející se k problémům americké nevinnosti a dědičného hříchu. Melville zemřel v rodném New Yorku v bídě a zapomnění - pravého uznání se mu dostalo až ve dvacátých letech následujícího století.

 • Battle Pieces And Aspects Of The War, 1866
 • Bílá velryba (Moby Dick, Or The White Whale), 1851
 • Billy Budd, Foretopman/Billy Budd, And Other Prose Pieces, 1888-91
 • Clarel: A Poem And Pilgrimage In The Holy Land, 1876
 • Izrael potter (Israel Potter: His Fifty Years Of Exile), 1855
 • John Marr And Other Sailors, With Some Sea-Pieces, 1888
 • Journal Of Melville's Voyage In The Clipper Ship, "Meteor", 1929
 • Journal Up The Straits, October 1 1856 - May 5 1857, 1935
 • Mardi And A Voyage Thither, 1849
 • Omú/Tulák po ostrovech (Omoo: A Narrative Of Adventures In The South Seas), 1847
 • Pierre, Or The Ambiguities, 1852
 • Redburn, His First Voyage, 1849
 • Taipi/Ráj kanibalů (Typee: A Peep At Polynesian Life), 1846
 • The Apple-Tree Table And Other Sketches, 1850-56
 • The Confidence-Man: His Masquerade, 1857
 • The Piazza Tales, 1856
         - Benito Cereno
         - Písař Bartleby (Bartleby The Scrivener)
         - The Encantadas, Or, Enchanted Isles
         - The Lightning-Rod Man
         - The Piazza
 • Timoleon, 1891
 • White-Jacket, Or, The World In A Man-Of-War (Weißjacke oder Die Welt auf einem amerikanischen Kriegsschiff), 1850
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993