Charles-Louis de Secondat, baron de la Bred et de Montesquieu (1689-1755)
Francouzský prozaik, historik, sociolog, politolog, advokát, filosof, ideolog osvícenství, kritik královského absolutismu (zejména vládu Ludvíka XIV.), zakladatel geografického směru v sociologii. Za úkol filosofie pokládal studium příčinných vztahů mechanicky chápaného hmotného světa, nezávislého na bohu. Snažil se objasnit původ státního zřízení, povahu zákonů, vytvořil plán společenských reforem, vypracoval teorii dělby moci. Jako přirozený stav považoval mír a vzájemnou rovnost, za nejlepší formu státního zřízení pokládal konstituční monarchii, spoluformuloval "kvantitativní teorii peněz". Ve svém nejznámějším románu v dopisech satiricky vylíčil pod orientální maskou soudobou Francii, zkritizoval její absolutismus i církev a duchovenstvo, zrelativizoval samozřejmost chápání všeho evropského jako normálního a přirozeného.
  • Cestopisy (Les Voyages)
  • O duchu zákonů (Vom Geist der Gesetze), 1748
  • Perské listy, 1721
  • Úvaha o příčinách velikosti a pádu Římanů, 1734
  • Úvahy (Pensées)
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993