Nadrealismus
Výtvarný umělecký směr ve 30. a 40. letech 20. století na Slovensku opírající se o surrealismus.

Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001