Božena Němcová (1820-1862) - vlastním jménem Barbora Panklová
Česká spisovatelka narozená ve Vídni. Spoluzakladatelka novodobé české prózy, sběratelka a autorka lidové slovesnosti (zejména pohádek a črt ze života prostých lidí). Ve čtyřicátých letech ve vlastenecké společnosti v Praze zformovala své představy o národní literatuře a vlastním společenském uplatnění. S osobitým vypravěčským talentem umělecky zpracovala české pohádky, pověsti a legendy, které převedla do formy humorných, fantastických nebo romantických povídek. Většina z nich vznikla za jejího pobytu na Chodsku, kde se seznámila s tradičním lidovým a venkovským světem, který realisticky zachytila i v publicistických črtách, úvahách a beletristických obrazech ze života. V lidových pohádkách vedle vypravěčsky bohatých látek nacházela i ucelený soubor kladných životních hodnot, vyzdvihovala především mravní hodnoty lidu. V padesátých letech psala povídkové obrazy venkovského a maloměstského života. V rozsáhlejších prózách novelistického typu vylíčila na osudech jednotlivců širší společenské vztahy a rozpory, jež se snažila řešit hledáním porušené harmonie. Odvážila se položit Karlu Havlíčku Borovskému na rakev trnovou korunu. Sama v Praze zemřela poměrně mladá vysílením po neustálém strádání.

 • Babička: Obrazy z venkovského života, 1855
 • Baruška, 1853
 • Cesta z pouti
 • Chudí lidé, 1856
 • Chyže pod horami, 1858
 • Články o Slovensku a ze Slovenska
 • Čtyry doby
 • Deset pohádek o svatém Petrovi
 • Divá Bára, 1856
 • Dlouhá noc
 • Dobrý člověk, 1858
 • Domácí nemoc
 • Hospodyně, na slovíčko
 • Karla, 1855
 • Národní báchorky a pověsti, 1845-47
 • Obrázek vesnický
 • Obrazy z okolí domažlického, 1845-46
 • Obrazy ze života slovenského, 1859
 • Pan učitel, 1860
 • Pohorská vesnice, 1856
 • Pomněnka šlechetné duše, 1855
 • Rozárka
 • Selská politika
 • Sestry, 1854
 • Slavné ráno
 • Slovenské pohádky a pověsti, 1857-58
 • V zámku a v podzámčí, 1856
 • Ženám českým
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  Sochrová Marie: Literatura v kostce, Fragment, Praha 1995