Johann Nepomuk Nestroy (1801-1862)
Rakouský dramatik, pěvec a herec. Hlavní představitel lidového vídeňského divadla, vedle Grillparzera největší rakouský dramatik 19. století. Syn advokáta českého původu. Studoval práva v rodné Vídni, záhy působil jako operní pěvec a herec ve Vídni, Amsterodamu a Brně. V letech 1854-60 byl ředitelem divadla v Leopoldstadtu. Svými často improvizovanými satirami mířil proti dobovým zlořádům, zejména proti absolutistickému režimu knížete Clemense Wenzela Metternicha (1773-1859). Jeho hry (napsal jich 83) jsou stálou součástí repertoárů evropských divadel. Zemřel ve Štýrském Hradci.

 • ... si pořádně zařádit/Kroutílek si zařádí/Pan společník řádí/Chce mít svou švandu aneb Kupečtí mládenci v hlavním městě (Einen Jux will er sich machen), 1842
 • Bezvýznamný (Der Unbedeutende), 18
 • Byt k pronajmutí (Eine Wohnung ist zu vermieten), 1925
 • Čaroděj Sulphurelektromagnetikophosporatus čili Víla Walpurgisblockbergisseptembrionalis (Der Zauberer Sulphurelektromagnetikophosporatus oder Die Fee Walpurgisblockbergisseptembrionalis), 1834
 • Děvče z Karlína aneb Všecko přijde najevo/Děvče z předměstí aneb S poctivostí nejdál dojdeš (Das Mädl aus der Vorstadt oder Ehrlich währt am längsten), 1841
 • Dřívější poměry/Jindy a nyní (Frühere Verhältnisse), 1846
 • Dům temperamentů (Das Haus der Temperamente), 1837
 • Dva náměsíčníci (Die beiden Nachtwandler), 1836
 • Enšpígl aneb Každou chvíli jiné čtveráctví (Eulenspiegel oder Schabernack über Schabernack), 1841
 • Judita a Holofernes (Judith und Holofernes), 1849
 • Lidožrouti
 • Marta (Martha), 1848
 • Náčelník Večerní vánek neboli Hody divých mužů (Häuptling Abendwind oder Das gräuliche Festmahl), 1912
 • Namlouvání a ženění (Liebesgeschichten und Heiratssachen), 1843
 • Neblahá masopustní noc (Die verhängnisvolle Faschingsnacht), 1841
 • Nenadále (Unverhofft), 1848
 • Po druhé na světě/Rozervanec (Der Zerrissene), 1844
 • Provaz o jednom konci, 1967
 • Rozpustilí kluci ve škole (Die schlimmen Buben in der Schule), 1847
 • Sämtliche Werke, 1924-30 (15 dílů)
 • Starý muž s mladou ženou (Der alte Mann mit der jungen Frau), 1849
 • Svoboda v Kocourkově (Freiheit in Krähwinkel), 1848
 • Talisman (Der Talisman), 1840
 • Tannhäuser, 1852
 • Treperendy (Tritsch-Tratsch), 1833
 • V přízemí a prvním patře čili Vrtkavé štěstí (Zu ebener Erde und im ersten Stock oder Launen des Glücks), 1835
 • Zlý duch Lumpácivagabundus anebo Ludrácký trojlístek (Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt), 1833
 • Zmatený čaroděj čili Věrnost a přelétavost (Der konfuse Zauberer oder Treue und Flatterhaftigkeit), 1833
  Janů Jaroslav: Klasik vídeňské divadelní satiry, SNKLHU, Praha 1956
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987