Stanislav Kostka Neumann (1875-1947)
Český básník, prozaik, publicista a překladatel, literární a výtvarný kritik. Byl redaktorem mnoha novin a časopisů ('Moderní revue', 'Omladina', 'Lidové noviny', 'Tvorba'). Nedokončil obchodní akademii a v roce 1893 byl jako jeden z vůdců hnutí studentského a dělnického dorostu zatčen a odsouzen na čtrnáct měsíců do vězení. V rané tvorbě byl ovlivněn dekadentním symbolismem a individualistickým anarchismem (v letech 1897-1905 vydával kulturní a politickou revui českého anarchismu 'Nový kult'). Vrcholné období jeho básnické tvorby představují verše psané v duchu vitalismu a civilismu. V meziválečném období se přiklonil ke komunistickým a marxistickým idejím a psal agitační a bojovnou poezii, ale i filosoficky laděné sbírky namířené proti fašismu. Psal také intimní lyriku, kterou sám v literárních kritikách odmítal.

 • Anti-Gide neboli Optimismus bez pověr a iluzí, 1937
 • Apostrofy hrdé a vášnivé, 1896
 • Bezedný rok, 1938
 • Bohyně, světice, ženy, 1915
 • Bragožda, 1928
 • Dějiny lásky
 • Dějiny ženy
 • Elbasan, 1922
 • Enciány z Popa Ivana, 1933
 • Francouzská revoluce
 • Hrst květů z různých sezón, 1907
 • Jsem apoštol nového žití, 1896
 • Kniha lesů, vod a strání, 1914
 • Knihy mládí a vzdoru, 1920
 • Láska, 1933
 • Nemesis, bonorum custos, 1895
 • Nové zpěvy, 1918
 • Rudé zpěvy, 1923
 • S městem za zády, 1922-23
 • Satanova sláva mezi námi, 1897
 • Sen o zástupu zoufajících, 1903
 • Sonáta horizontálního života, 1937
 • Srdce a mračna, 1935
 • Třicet zpěvů z rozvratu, 1918
 • Válčení civilistovo, 1925
 • Zamořená léta, 1945
 • Zlatý oblak, 1932
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000