Štěpán Neuwirth (1944)
Český novinář, publicista a spisovatel. Narodil se v Polance nad Odrou. Spolupracoval a spolupracuje s desítkami redakcí deníků, časopisů, rozhlasu i televize. Napsal desítky povídek s přírodními náměty. Tématicky se zajímá o ochranu přírody a ekologii obecně. Podílel se na ochraně chráněnné krajinné oblasti Poodří a podporoval legalizaci právní ochrany této jedinečné plochy lužních lesů, luk, mokřadů a rybníků v povodí Odry, která je chráněná i 'Ramsarskou konvencí'. Napsal román, který vycházel v roce 1977 pod pseudonymem Roman Jiříkovský v 'Ostravském večerníku'.

  • Paseka živých jelenů, 2000
  • Pazderna, 1977
  • Povídky od loveckého krbu, 2002
  • Smrt číhá v tůni, 1997
  • Srna z olšového mlází, 1983
  • Tep nemocnice, 2002
  • Vyznání krajině, 2001
    http://foto-kubik.cz/html/cz/stepancz.html