Jan Neruda (1834-1891)
Český básník, prozaik, novinář, fejetonista, divadelník, literární a výtvarný kritik, hlavní představitel generace májovců. Po maturitě na gymnáziu (1853) studoval práva a filosofii. Byl redaktorem deníků 'Čas' (1861), 'Hlas' (1862-64) a 'Národní listy' (1865-91) a beletristických časopisů 'Obrazy života' (1859-60), 'Rodinná kronika' (1863), 'Květy' (1865-67) a 'Lumír' (70. léta). Ve své době byl ceněn především jako žurnalista, jeho básnické dílo ocenila až generace lumírovců. V rané básnické tvorbě vyjádřil svou romantickou rozervanost, kterou zahalil do ironie a provokativního cynismu. Později byl průkopníkem realistického pohledu na svět v poezii i v próze. Vrátil se k obrozenské tradici lidových balad, křesťanských mýtů a historických romancí, aby je přiblížil současnému vnímání. Stal se zakladatelem moderní české fejetonistiky - napsal přes dva tisíce fejetonů cestopisného, zábavného, umělecko-kritického, politického, sociálního, osvětového a kulturního charakteru. Jeho mnohotvárný a jazykově moderní publicistický styl ovlivnil další vývoj české žurnalistiky. Zemřel v rodné Praze.

 • Aforismy a dodatky, 1976
 • Arabesky, 1864
 • Balady a romance (Ballads And Romances), 1883
 • Básně, 1951
 • Básnické spisy, 1922
 • Binokl na očích, v ruce hůl: Výbor z díla Jana Nerudy, 1974
 • Co se v Praze všecko děje: Výbor z fejetonů Jana Nerudy, 1985
 • Česká společnost, 1964
 • České divadlo, 1951-58 (4 díly)
 • Čtyři knihy básní, 1959
 • Dětem, 1963
 • Divadelní hry, 1896
 • Divadelní táčky, 1881
 • Domov a svět: Výbor z cestopisných črt, 1957
 • Drobné klepy, 1892
 • Fejetony
         - Menší cesty, 1877
         - Obrazy z ciziny, 1872
         - Studie, krátké a kratší I, 1876
         - Studie, krátké a kratší II, 1876
         - Žerty, hravé i dravé, 1877
 • Francesca di Rimini, 1860
 • Hřbitovní kvítí (Cemetery Flowers), 1858
 • Já to nejsem, 1863
 • Jak se časopisy dělají, 1959
 • Jen dál!: Výbor povídek, feuilletonů a básní, 1949
 • Kam s ním?, 1941
 • Kniha epigramů, 1956
 • Kniha veršů Jana Nerudy, 1979
 • Knihy básní, 1951
 • Knihy veršů (Books Of Verses)
         - Kniha veršů časových a příležitostných, 1867
         - Kniha veršů lyrických a smyšlených, 1867
         - Kniha veršů výpravných, 1867
 • Konečně lidmi tedy, 1949
 • Kytka za kloboukem Jana Nerudy, 1977
 • Nechť nový cíl dá nový den: Výběr z úvah, črt a poezie, 1974
 • Nekrology a feuilletony časové, 1913
 • O zlatém člověku, 1950
 • Obrázky z domova i ciziny, 1983
 • Obrazy života chudých a utiskovaných: Výbor z próz, 1951
 • Otci a matičce, 1952
 • Písně kosmické (Cosmic Songs), 1878
 • Podobizny 1873-1881, 1951
 • Podobizny 1882-1884, 1952
 • Povídky malostranské (Tales Of The Little Quarter)
         - Doktor Kazisvět, 1878
         - Figurky, 1878
         - Hastrman, 1878
         - Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku, 1878
         - Jak to přišlo, 1878
         - O měkkém srdci paní Rusky, 1878
         - Pan Ryšánek a pan Schlegl, 1878
         - Přivedla žebráka na mizinu, 1878
         - Psáno o letošních dušičkách, 1878
         - Svatováclavská mše, 1878
         - Týden v Tichém domě, 1878
         - U tří lilií, 1878
         - Večerní šplechty, 1878
 • Prodaná láska, 1859
 • Prosté motivy (Plain Themes/Simple Motifs), 1883
 • Proti srsti: Feuilletony, 1911
 • Romance štědrovečerní, 1941
 • Různí lidé, 1871
 • Studie krátké a kratší, 1952
 • Tichý dům: Opereta o čtyřech dějstvích, 1961
 • Trhani, 1872
 • Trhani a jiní chudáci, 1923
 • U nás, 1858
 • Ve lví stopě, 1984
 • Ve službách českého divadla, 1928
 • Vším jsem byl rád!, 1965
 • Výbor z díla, 1951
 • Výbor z feuilletonů a povídek, 1923
 • Výbor z poezie, 1950
 • Za srdcem: Výbor z básní, 1941
 • Zbytek veršů. Aforismy. Různé. Překlady, 1913
 • Zelená hvězdo v zenitu, 1984
 • Zpěvy páteční (Friday Songs), 1896
 • Ženich z hladu, 1859
 • Žertem do pravdy, 1912
 • Žerty, hravé i dravé, 1929
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  Sochrová Marie: Literatura v kostce, Fragment, Praha 1995
  http://kirjasto.sci.fi/jneruda.htm
  http://www.pismak.cz/knihomolna/cz/neruda.htm
  http://www.radio.cz/hrbitov/neruda.html
  http://www.schwarzaufweiss.de/prag/neruda.htm