José Ortega y Gasset (1883-1955)
Španělský filosof a sociolog, dlouholetý profesor metafyziky na univerzitě v Madridu. Ostrý kritik soudobé společnosti, mezi jejímiž negativy zdůrazňoval zejména odcizení, nadvládu racionalismu a masovou existenci. Odmítal kult rozumu a jednoznačných pravd či univerzálních hledisek. Kladl důraz na rehabilitaci žité lidské existence. Založil madridské nakladatelství 'Revista de Occidente'.

 • Adam v ráji (Adán en el Paraíso), 1910
 • Ani vitalismus, ani racionalismus
 • Dějiny jako systém (Historia como sistema), 1935
 • Eseje o umění
 • Evropa a idea národa
 • La deshumanisación del arte e ideas sobre la novela, 1925
 • Qué es filosofia?, 1958
 • Rozhovory o ženách a lásce
 • Smrt a zmrtvýchvstání
 • Úkol naší doby (El tema de nuestro tiempo), 1923
 • Úvahy Quijotovy (Meditationes del Quijote), 1914
 • Vzpoura davů (La rebelión de las masas), 1929
 • Zánik revolucí
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, Libri, Praha 1999