Joyce Carol Oatesová (1938)
Americká spisovatelka a esejistka, jedna z nejvýraznějších a nejplodnějších představitelek moderní americké literatury. Narodila se v New Yorku. Přednášela na různých univerzitách ve Spojených státech a v Kanadě. Její tvorba je žánrově velice bohatá. Vedle básnických sbírek, her, esejů a reportáží vynikají především její romány a povídky. V rozsáhlých rodinných či individuálních příbězích zachycuje široké spektrum sociální rozvrstvenosti současné Ameriky. Uvědomuje si neodlučitelnost sociálních faktorů od morálních a psychologických při formování člověka. V sedmdesátých letech uplatňuje sklon exponovat psychické momenty v životě postav. Střídá různé vypravěčské techniky, zorné úhly, naturalistické popisy s lyrickými pasážemi a reálná fakta s fantazií. V povídkách citlivě zobrazuje rozervané lidské vztahy a zákoutí trýzněné duše člověka.

 • A Bloodsmoor Romance, 1982
 • Americké chutě (American Appetites), 1989
 • Anděl světla (Angel Of Light), 1981
 • Because It Is Bitter And Because It Is My Heart, 1990
 • Bellefleur, 1980
 • Blonde, 2000
 • Bohyně a jiné ženy (The Goddess And Other Women), 1974
 • Broke Heart Blues, 1999
 • Cybele, 1979
 • Do With Me What You Will, 1973
 • Foxfire: Confessions Of A Girl Gang, 1993
 • Havraní křídlo (Raven's Wing), 1986
 • Kolo lásky (The Wheel Of Love), 1970
 • Lidé z lepších čtvrtí/Bohatí lidé (Expensive People), 1968
 • Lives Of The Twins, 1987
 • Man Crazy, 1997
 • Manželství a nevěry (Marriages And Infidelities), 1972
 • Mysteries Of Winterthurn, 1984
 • Nebe nikdy nepadá (With Shuddering Fall), 1964
 • Nesvaté lásky (Unholy Loves), 1979
 • O boxu (On Boxing), 1987
 • Oni (Them), 1969
 • Poslední dny (Last Days), 1984
 • Sentimentální výchova (A Sentimental Education), 1980
 • Starr Bright Will Be With You Soon, 2000
 • Svedení (The Seduction), 1975
 • The Collector Of Hearts: New Tales Of The Grotesque, 1999
 • The Rise Of Life On Earth, 1991
 • Tohle si musíš zapamatovat (You Must Remember This), 1987
 • U severní brány (By The North Gate), 1963
 • Vrahové (The Assassins), 1975
 • We Were The Mulvaneys, 1997
 • What I Lived For, 1994
 • Where I've Been And Where I'm Going: Essays, Reviews, Prose, 1999
 • Where Is Here?, 1992
 • Za hranicemi (Crossing The Border), 1976
 • Zahrada pozemských slastí (A Garden Of Earthly Delights), 1967
 • Země divů/Krajina zázrakov (Wonderland), 1971
 • Zombie, 1996
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  http://storm.usfca.edu/~southerr/works.html