François Duc de La Rochefoucauld, kníže de Marcillac (1613-1680)
Francouzský spisovatel a moralista, odpůrce kardinála Richelieua (1585-1642). V letech 1648-53 se účastnil povstání proti kardinálu Mazarinovi (1602-1661), po těžkém se však vzdal politické činnosti. Jeho slavná sbírka morálních aforismů vznikla v prostředí šlechtických salónů. Jejich otevřenost a hluboký pesimismus vyvolaly v tehdejší společnosti pobouření. Se stylistickou vytříbeností a hutností výrazu podávají ucelený obraz člověka, odhalují sobeckou povahu vášní, citů a sociálních vztahů. Východisko z tohoto hořkého světa, ve kterém je člověk klamán nejen druhými, ale i sám sebou (svou zbabělostí a sebeláskou), hledal v jasnozřivosti, duchovním rozvoji a morální ctnosti. Je považován za zakladatele francouzské aforistické tradice. Zemřel v rodné Paříži.

 • Krutá kniha aforismů s lehkými úvahami o těžkém životě, 1969
 • Krutý dvořan, 1982
 • Maximy a úvahy morální (Réflexions ou Sentences et Maximes morales/Reflections Or Moral Thoughts And Maxims/Maximen und Reflexionen), 1665-78
 • Paměti (Les Mémoires sur la régence d'Anne d'Autriche/Memoirs On The Regency Of Anne Of Austria/Memoiren), 1662
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  http://encarta.msn.com/index/conciseindex/25/02598000.htm?z=1&pg=2&br=1
  http://www.encyclopedia.com/articles/07233.html
  http://www.vkta.cz/LANius/lwww.dll?kfl~244057