Sir Karl Raimund Popper (1902-1994)
Rakouský filosof, od roku 1945 žijící v Londýně. Významný představitel moderní teorie vědy a vědecké epistemologie (filosofie vědy). Soustavu svých filosofických, sociologických a politologických názorů označil jako kritický racionalismus. Měl blízko k tzv. "Vídeňskému kroužku", jehož extrémní teorie ovšem kritizoval. Zatímco podle logického pozitivismu se vědecké hypotézy získávají indukcí (zobecňováním), Popper ukazoval, že každý pokus o empirické (zkušenostní) zdůvodnění indukce končí nekonečným regresem (postihem). Podle Poppera nelze pravdivost vědecké teorie dokazovat, nýbrž pouze empiricky testovat. Základem vědeckého poznání není verifikace (ověření), nýbrž falzifikace (padělání). Jakmile se objeví empirický fakt, který je v rozporu s danou teorií, je třeba se této teorie vzdát. Pouze ta teorie, kterou lze podrobit falzifikaci, je vědecká. Pseudovědecké teorie (ideologie, např. marxismus) jsou ty, které nemohou být falzifikovány a ani neudávají, jakým způsobem by mohly být falzifikovány. Důsledkem jeho pojetí vědeckého poznání je obrana otevřeného myšlení a otevřené společnosti. Podal zásadní kritiku hegelovského pojetí dialektiky, které podle něho vede k uzavřené, nutně nedemokratické společnosti. Krátce před jeho smrtí mu byl udělen titul "doctor honoris causa lékařských věd" 'Univerzitou Karlovou' v Praze.

 • Bída historicismu (The Poverty Of Historicism), 1957
 • Conjenctures And Refutations, 1963
 • Hledání lepšího světa (Auf der Suche nach einer besseren Welt), 1984
 • Logika vědeckého bádání (Logik der Forschung/The Logic Of Scientific Discovery), 1935
 • Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, 1972
 • Otevřená společnost a její nepřátelé (The Open Society And Its Enemies), 1945
 • The Self And Its Brain, 1977
 • Věčné hledání (Unended Quest: An Intelectual Autobiography), 1976
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993