Pier Paolo Pasolini (1922-1975)
Italský básník, prozaik, publicista, esejista, kritik, filmový herec, režisér a scénárista (např. snímků 'Dekameron', 'Evangelium sv. Matouše', 'Oidipus král' a 'Toerema'). Hrdiny jeho neorealistických románů jsou lidé vyvržení ze společnosti. Používal hrubé vyjadřování spodiny římského předměstí. Studoval historii a literaturu na boloňské univerzitě, poté pracoval jako učitel. První sbírku básní, ve které se odrazila jeho intenzívní láska k mateřskému jazyku a rodnému kraji, vydal na vlastní náklady. Jako mladík vstoupil do komunistické strany a do svého díla začal promítat ideologické problémy. Přesto byl jeho vztah ke komunismu diskutabilní. Nakonec byl ze strany vyhozen kvůli údajné homosexualitě, ačkoli Pasolini na sebe pohlížel jako na komunistu až do konce života. Stejně jako Alberto Moravia napsal mnoho kritik a sbírek básní a stal se jedním z nejvýznamějších představitelů poválečné generace. Koncem padesátých let se opět pustil do politických diskusí. Výchozím bodem my byly teorie Antonia Gramsciho (1891-1937), spoluzakladatele italské komunistické strany, který posledních deset let života strávil ve fašistickém vězení. Pasolini přijímal jeho racionální argumenty, avšak trápila ho intelektuální a duchovní vzdálenost od chudých. Již začátkem šedesátých let si získal respekt jako filmový režisér. Kombinoval amatérské herce s profesionály, znázorňoval sex, násilí a sadismus. Stal se nepopulární pro levici, když kritizoval radikální studenty. Jeho filmy byly stále více kontroverzní, což vyvrcholilo fašismem a násilím prostoupeným snímkem o konci druhé světové války ('Saló aneb 120 dní sodomy'). Napsal také několik tragédií ve verších. Byl násilně zavražděn mladým prostitutem.

 • Affabulazione, 1972
  Ali dagli occhi azzurri, 1965
  Caldéron, 1973
  Cinema in forma di poesia, 1979
  Darmošlapové (Ragazzi di vita/The Ragazzi), 1955
  Donne di Roma, 1960
  Empirismo eretico (Heretical Empiricism), 1972
  Gramsciho popel (Le ceneri di Gramsci), 1957
  I pianti, 1946
  Il padre Selvaggio, 1975
  Il songo di una cosa, 1962
  L'usignolo della chiesa Cattolica, 1958
  La divina mimesis, 1975
  La meglio giovent?, 1954
  La religione del mio tempo, 1961
  Le belle bandiere, 1977
  Manifesto per un nuovo teatro, 1978
  Orgia, 1968
  Passione e ideologia, 1960
  Poesia a casarsa, 1942
  Poesia in forma di rosa, 1964
  Roma 1950 - Diario, 1960
  Scritti corsari, 1975
  Tal cour di un frut, 1953
  Teorema, 1968
  Trasumanar e organizzar, 1971
  Zběsilý život (Una vita violenta/A Violent Life), 1959
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993