Octavio Paz (1914-1998)
Mexický básník, prozaik, esejista a diplomat, laureát 'Nobelovy ceny' za literaturu pro rok 1990. Jeho otec byl zaměstnán jako sekretář revolucionáře Emiliana Zapaty (1879-1919), po jehož zavraždění odešel na nějaký čas s celou rodinou do exilu do Spojených států. Po návratu do Mexika Paz studoval práva a literaturu na 'National University Of Mexico'. Pod vlivem Pabla Nerudy začal psát básně. V roce 1937 navštívil Španělsko, kde bojoval na straně republikánů v občanské válce. Tato zkušenost a to, že zde poznal takové literární osobnosti, jakými bezesporu jsou André Malraux, André Gide a Ilja Erenburg, se promítla do jeho tvorby. Během studené války opustil marxismus a do své poezie zahrnul imaginární prvky. Do čtyřicátých let pracoval jako novinář a psal významné literární kritiky, v letech 1938-41 řídil avantgardní časopis 'Taller'. Po druhé světové válce působil jako diplomat ve Francii, Indii, Japonsku, Švýcarsku a Spojených státech. V roce 1968 však na svou funkci rezignoval na protest proti masakru studentů na Plaza Tlateloco v Mexico City. Po návratu do vlasti (1969) začal psát autobiografické básně o svém mládí. V té době přednášel španělsko-americkou literaturu na několika univerzitách ve Spojených státech. Pazova tvorba byla ovlivněna marxismem, surrealismem, existencialismem, buddhismem a hinduismem. Stěžejními tématy bylo násilí, lež, korupce a revoluce provazející dějiny Latinské Ameriky. Používal inovace typické pro francouzský kubismus. Ve svých esejích se zaobíral aztéckým uměním, tantrickým buddhismem, mexickou politikou, novoplatónskou filosofií, ekonomickými reformami, avantgardní poezií, strukturalistickou antropologií, utopickým socialismem, sexualitou a erotikou.

 • A Draft Of Shadows, 1979
  Airborn, 1979
  Básně (Poemas), 1978
  Blízkosti (In-Mediaciones), 1979
  Configurations, 1971
  Convergences, 1987
  Děti bahna (Los hijos del limo/Children Of The Mire), 1974
  Eagle Or Sun?, 1951
  Early Poems, 1973
  In Search Of The Present, 1990
  Itinerario, 1993
  Kořen člověka (Raíz del hombre), 1937
  Kvadrivium (Cuadrivio), 1965
  Labyrint samoty (El laberinto de la soledad/The Labyrinth Of Solitude), 1950
  Lidumilný tyran (El ogro filantrópico), 1974
  Luk a lyra (El arco y la lira/The Bow And The Lyre), 1956
  Modré z nebe (Las peras del olmo), 1957
  Na břehu světa (A la orilla del mundo), 1942
  One Earth, Four Or Five Worlds, 1983
  Opičák gramatik (El mono gramático/The Monkey Grammarian), 1974
  Postskriptum (Posdata), 1970
  Pták vteřiny, 1991
  Rappaciniho dcera (La hija de Rappacini), 1959
  Spojení a roztržky (Conjunciones y disyunciones/Conjunctions And Disjunctions), 1970
  Střídavý proud (Corriente alterna/Alternating Current), 1967
  Sun Stone, 1957
  Svoboda na čestné slovo (Libertad bajo palabra), 1949
  The Collected Poems Of Octavio Paz 1957-1987, 1987
  The Double Flame, 1993
  The Four Poplars, 1985
  The Other Mexico, 1970
  The Other Voice (La Otra Voz), 1990
  The Siren And The Seashell And Other Essays On Poets And Poetry
  Vuelta, 1976
  Vrata do polí (Puertas al campo), 1966
  Východní svah (Ladera Este), 1968
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, Libri, Praha 1996