Blaise Pascal (1623-1662)
Francouzský matematik, fyzik, filosof a teolog, vynálezce prvního číslicového počítacího stroje (1647), barometru, hydrauliky a stříkačky. Také experimentoval s vakuem a podílel se na systému pařížské městské hromadné dopravy. Učil se soukromě (zejména se svým otcem), později spolupracoval s Leibnizem. Ovlivnil např. Rousseaua a Bergsona. Na problémy lidské existence pohlížel z psychologických a teologických hledisek.

 • Essay pour les conigues, 1639
 • Fragment d'un traité du vide, 1646
 • Great Shorter Works Of Pascal
 • Listy proti jezuitům (Aux jésuites, sur le sujet de la morale et de la politique de ces péres), 1657
 • Listy venkovanovi (Les Provinciales, ou lettres écrites par Louis de Montalte á un provincial de ses amis/Lettres á un provincial/Provincial Letters), 1656-57
 • Myšlenky (Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont été trouvées aprés sa mort parmi ses papiers/Thoughts), 1669
 • O geometrickém duchu
 • O umění přesvědčovat
 • Rozhovor s panem de Saci
 • The Mind On Fire
 • Traité de la pesanteur de la masse de l'air, 1663
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001