Thomas Paine (1737-1809)
Americký spisovatel, myslitel, politik, pamfletista a revolucionář anglického původu. Narodil se v Thetfordu. Syn kvakera, samouk. V roce 1774 odešel do Ameriky. Jeho pamflety mířily proti otrokářství, vystoupil za okamžité vyhlášení nezávislosti severoamerických kolonií. Po revoluci se vrátil do Anglie a vášnivě obhajoval racionalistickou filosofii J.-J. Rousseaua. Poté se stal občanem Francie, kde byl zvolen do konventu, roku 1794 však byl zatčen jako girondista. V roce 1802 se vrátil do Spojených států, kde ho pro jeho filosofické názory přijali nepřátelsky. Zemřel v chudobě a zapomenutí v New Yorku.

  • Africké otroctví v Americe (African Slavery In America), 1775
  • Agrarian Justice, 1796
  • Americká krize (The American Crisis), 1776-83
  • Práva člověka (The Rights Of Man), 1791/92 (2 díly)
  • Úvaha o vládě... (Dissertation On Government...), 1786
  • Věk rozumu (The Age Of Reason), 1794/95 (2 díly)
  • Veřejné blaho (Public Good), 1780
  • Zdravý rozum (Common Sense), 1776
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987