Jan Patočka (1907-1977)
Český filosof, překladatel a kulturní historik. Vystudoval češtinu, francouzštinu a filosofii na pražské Univerzitě Karlově, ve studiu filosofie však pokračoval ještě na pařížské Sorbonně (1928-29), v Berlíně a ve Freiburgu u Husserla a Heideggera (1932-33). V roce 1934 se stal středoškolským a o tři roky později univerzitním profesorem filosofie. V 60. letech přednášel jako hostující profesor na německých univerzitách. V roce 1972 byl donucen Univerzitu Karlovu opustit, a tak vedl alespoň soukromé bytové semináře. O pět let později se stal spoluzakladatelem 'Charty 77' a zároveň jedním z jejích prvních tří mluvčích. Stalo se mu to osudným, neboť po výslechu na 'Státní bezpečnosti' zemřel.

 • Aristoteles
 • J. A. Komenský, 1980-83 (3 díly)
 • Kacířské eseje o filosofii dějin
 • Komeniologické studie, 1997/98 (2 díly)
 • Negativní platónismus
 • O smysl dneška, 1969
 • Platón a Evropa
 • Presokratovská filosofie
 • Přehledné dějiny filosofie
 • Přirozený svět jako filosofický problém
 • Sókratés
 • Symbol země u K. H. Máchy, 1944
 • Tři studie o Masarykovi
 • Umění a čas, 1966
 • Umění a filosofie, 1977-85 (4 díly)
 • Úvod do Husserlovy fenomenologie
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000