Marcel Valentin-Louis-George-Eugene Proust (1871-1922)
Francouzský prozaik a esejista. Ačkoli ho sužovalo těžké astma, musel nastoupit vojenskou službu. Po jejím skončení studoval práva na Sorbonně. Od počátečního heterosexuálního života postupně přešel k homosexuálním praktikám. Do pětatřiceti let si užíval jako snob, pouze chvíli pracoval jako právník. Stejně jako Émile Zola a další umělci a intelektuálové se zapojil do aféry důstojníka Alfreda Dreyfuse (1859-1935). V té době zemřeli jeho rodiče a Proust se začal plně věnovat psaní a sebepozorování. Ve dne spal a v noci tvořil. Ve svém patnáctisvazkovém románovém cyklu se pokusil prostřednictvím složitého procesu evokace minulosti znovunalézt ztracený čas formování lidského osudu a intelektu. Věnoval se vnitřnímu životu, citům a vzpomínkám, snažil se zachytit proud vědomí. Byl ovlivněn Bergsonovou filosofií. Novým pojetím literárního času (neustálým prolínáním minulosti se současností) položil základy moderního románu - zařadil se tak po bok jeho průkopníků, Virginie Woolfové a Jamese Joyce.

 • Contre Sainte-Beuve, 1954
 • Eseje
 • Hledání ztraceného času (Á la recherche du temps perdu/Remembrance Of Things Past)
         - Čas nalezený (Le Temps Retrouvé/Time Regained), 1927
         - Ke Guermantům (Le Côté de Guermantes/Cities Of The Plain) (2 díly)
         - Sodoma a Gomora (Sodome et Gomorrhe), 1921/22 (2 díly)
         - Swannova láska (Du Côté De Chez Swann/Swann's Way)
         - Ve stínu kvetoucích dívek (Á'Lombre des Jeunes Filles en Fleur), 1918-19
         - Uvězněná (La Prisonniére), 1923
         - Zmizelá Albertina (Albertine Disparue/The Sweet Cheat Gone), 1925
 • Jean Santeuil, 1927
 • Kroniky (Chroniques), 1892-1921
 • Les Plaisirs et les Jours (Pleasures And Regrets), 1896
 • Letters, 1948
 • Napodobeniny a rozmanitosti (Pastiches et Mélanges), 1919
 • On Art And Literature
 • Portraits de Peintres, 1896
 • The Maxims Of Marcel Proust, 1948
 • Vybrané texty (Marcel Proust: A Selection From His Miscellaneouis Writings), 1948
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993