Pavel Říčan (1933)
Český psycholog a publicista. Zabývá se zejména výzkumy v psychologii rodiny a násilí, je zastáncem neokonzervatismu. Vystudoval psychologii na filosofické fakultě 'Univerzity Karlovy' v Praze (1962). V letech 1966-67 působil na výzkumném pracovišti ve Spojených státech. V roce 1971 byl z politických důvodů propuštěn z 'ČSAV', poté byl až do roku 1990 učitelem na 'Institutu pro další vzdělávání lékařů'. Váží si Ericha Fromma.

  • Agresivita a šikana mezi dětmi: Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí, 1995
  • Cesta životem, 1990
  • Dětská klinická psychologie, 1995
  • K teorii a praxi projektivních technik, 1988
  • Krotíme obrazovku: Jak vést děti k rozumnému užívání médií, 1995
  • Psychologie osobnosti, 1972
  • S Romy žít budeme - jde o to jak, 1998
  • Úvod do psychometrie
    Internet