Zdeněk Řezníček (1904-1975)
Český básník, překladatel a publicista. Narodil se v Třebíči. Působil ve Znojmu, v Třebíči a v Kroměříži. Jeho meditativní poezie je nesena citem vroucí zbožnosti a barokizující obrazností, která nachází zklidnění v představě rozjímavého spočinutí. Zemřel v Praze.

  • Soumraky prozářené
  • Ztlumený hlas
    http://www.svkol.cz/rego/20010216.htm