François Rabelais (asi 1494-1553)
Francouzský spisovatel, františkán, benediktin a lékař, racionalista. Představitel literárního humanismu, renesanční autor bojující proti scholastice ve snaze o obnovu antického vzdělání. Psal originálním pitoreskním jazykem s bezmeznou verbální invencí. Zdůrazňoval moc vědění a podporoval morálku. Ve své sbírce příběhů spojoval soudobou učenou kulturu s lidovou parodickou tradicí. Neznámý autor připojil k proslulému satirickému románu pravděpodobně podle jeho návrhu pátý díl. Překládal z latiny a řečtiny, byl autorem odborných lékařských spisů.

  • Gargantua a Pantagruel, 1532-62 (4 díly)
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993