Realismus
Od slova "realis" = věcný, skutečný. Literární pojem, který bývá užíván k označení literární epochy stejně jako styl. směru; v užším smyslu evr. lit. hnutí mezi romantismem a naturalismem (1830-80); věrohodné vylíčení vztahů člověka a světa, docilované přírodovědnými formami myšlení; v začínající industrializované epoše obrací pozornost k sociálním otázkám. Představitelé r. ve Fr.: Balzac, Stendhal, Flaubert; Angl.: Dickens, Thackeray; Rus.: Gončarov, Turgeněv, Tolstoj, Dostojevskij; Nor.: Ibsen; Něm., Rak., Švýc.: Gotthelf, Keller, Stifter, Storm, Raabe, Fontane (próza); Hebel, Ludwig (drama). V širším smyslu každé literárně zajímavé primární vylíčení imaginativní nebo prožité skutečnosti (socialistický realismus, Lukács).

Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001