Erich Maria Remarque (1898-1970) - vlastním jménem Erich Paul Remark
Německý protiválečný spisovatel a sportovní redaktor. Narodil se v Osnabrücku. Patřil ke generaci, která se v letech dospívání ocitla v zákopech první světové války (1918 byl zraněn). Nejvíce se proslavil románem, v němž depatetizoval válečný konflikt a se smyslem pro napětí i dialog vylíčil politický a mravní rozklad v poraženém Německu, hrůzy koncentračních táborů a osudy lidí přizpůsobujících se s obtížemi normálnímu životu po skončení válečného běsnění. V roce 1931 se přestěhoval do Švýcarska, po zbavení občanství v roce 1939 emigroval do Spojených států, kde nejenže zůstal, ale v roce 1947 přijal i nové státní občanství. Od roku 1948 žil opět v Evropě, usadil se ve švýcarském Porto Ronco u Ascony. Zemřel v Locarnu.

 • Aphorismen (Aphorisms), 1994
 • Briefe und Tagebücher (Letters And Diaries), 1998
 • Cesta zpátky (Der Weg zurück/The Road Back), 1930-31
 • Čas žít, čas umírat (Zeit zu Leben und Zeit zu sterben/A Time To Love And A Time To Die), 1954
 • Černý obelisk (Der schwarze Obelisk/The Black Obelisk), 1956
 • Das gelobte Land (The Promised Land), 1970
 • Ein militanter Pazifist (A Militant Pacifist), 1994
 • Gam, 1923-24
 • Jiskra života (Der Funke Leben/Spark Of Life), 1952
 • Kurzprosa und Lyrik (Short Stories And Poems), 1998
 • Miluj bližního svého (Liebe deinen Nächsten/Flotsam), 1939-41
 • Na západní frontě klid (Im Westen nichts Neues/All Quiet On The Western Front), 1928
 • Nebe nezná vyvolených/Bůh měří všem stejně (Geborgtes Leben/Der Himmel kennt keine Günstlinge/Heaven Has No Favorites), 1959-61
 • Nepřítel (Der Feind/The Enemy), 1930-31
 • Noc v Lisabonu (Die Nacht von Lissabon/The Night In Lisbon), 1962
 • Poslední dějství (Der letzte Akt/The Last Act), 1955
 • Poslední stanice (Die letzte Station/Full Circle), 1956
 • Říše snů/Domov snů (Die Traumbude/The Dream Garrett), 1920
 • Stanice na obzoru (Station am Horizont/Station At The Horizon), 1927-28
 • Stíny v ráji (Schatten im Paradies/Shadows In Paradise), 1971
 • Tři kamarádi (Drei Kameraden/Three Comrades), 1936-37
 • Vítězný oblouk/Brána vítězství (Arc de Triomphe/Arch Of Triumph), 1945
 • Žena se zlatýma očima (Die Frau mit den goldenen Augen), 1918
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987
  http://remarque.org/about_remarque.html
  http://www.encyclopedia.com/articles/10881.html
  http://www.kirjasto.sci.fi/remarque.htm
  http://www.lili.uni-osnabrueck.de/remarque/ausgaben/werke.html
  http://www.usc.edu/isd/locations/ssh/special/fml/remarque.html