Rainer Maria Rilke (1875-1926) - vlastním jménem René
Německý básník, prozaik a dramatik pocházející z Prahy, odkud po studiích v roce 1896 odešel. Hodně cestoval, žil v Paříži a ve Švýcarsku. Od impresionistických básní a lyrických próz přešel k meditativním hymnům, od dekadentního stylu k moderní poezii. Obracel se k metafyzickým problémům lidského života, lásky, utrpení a smrti. Stranil se veřejného života a básnickou tvorbu pokládal za své životní poslání. Vyslovil neklid moderního člověka, hledal Boha a na problematiku smrti pohlížel jako na součást života - stal se tak předchůdcem existencialismu. Zemřel ve švýcarském Val Montu u Montreaux.

 • Advent, 1898
 • Antické báje/Nové básně (Neue Gedichte), 1907-08
 • August Rodin, 1903
 • Bez přítomnosti (Ohne Gegenwart), 1898
 • Dech rodné země/Můj domov/Obětina lárům (Larenopfer), 1896
 • Deníky z raného období (Tagebücher aus der Frühzeit), 1942
 • Denní život (Das tägliche Leben), 1902
 • Dopisy mladému básníkovi/O samotě, budoucnosti a Bohu (Briefe an einen ungen Dichter), 1929
 • Dvě pražské povídky (Zwei Prager Geschichten), 1899
 • Elegie z Duina/Elegie duinejské (Duineser Elegien), 1923
 • Ewald Tragy, 1898
 • Gesammelte Briefe 1899-1926, 1929-37 (7 dílů)
 • Hlasy, 1936
 • Kniha hodinek (Das Stundenbuch), 1905
 • Kniha obrazů (Das Buch der Bilder), 1902
 • Lodice času, 1966
 • Nyní i v hodině smrti naší (Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens), 1896
 • Obrazy a elegie, 1974
 • Okna (Les fenétres), 1927
 • Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka (Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke), 1906
 • Pod korunou snu (Traumgekrönt), 1897
 • Poslední (Die Letzten), 1902
 • Povídky o Pánu Bohu (Vom lieben Gott und anderes/Geschichten vom lieben Gott), 1900
 • Pozdní básně (Späte Gedichte), 1934
 • Requiem, 1909
 • Růže (Les roses), 1927
 • Sämtliche Werke, 1955-56 (6 dílů)
 • Slavení (Mir zur Feier), 1899
 • Sonety Orfeovi/Orfeovy sonety (Sonette an Orpheus), 1923
 • Stranou života (Am Leben hin), 1898
 • V časném mrazu (Im Frühfrost), 1897
 • Worpswede, 1903
 • Zápisky Malta Lauridse Brigga (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge), 1910
 • Život a písně (Leben und Lieder), 1894
 • Život Mariin (Das Marien-Leben), 1913
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987