Jean-Arthur Rimbaud (1854-1891)
Francouzský básník a intimní přítel Paula Verlaina, nejvýznamnější představitel tzv. "prokletých básníků". Narodil se v Charleville. Vytvářel básně a útvary stojící na pomezí poezie a prózy, postihující niterná hnutí prostřednictvím asociací představ, slovních experimentů a trsů jinotajů a symbolů. Rozbil tradiční poetiku, vycházel z intenzívně vnímané zkušenosti. Odhaloval iluzornost pravd uznávaných společností, jež vystavil pohrdavému posměchu. Jeho dílo vycházelo ze zloby, z revolty a vnitřmí síly a brutálně útočilo na všechny formy tradice. Útoky proti povrchnosti, zbabělosti a všednosti společnosti postupně přerostly v nenávist proti všem hodnotám a posvátným tabu konvenčního světa. Ovlivnil moderní francouzskou poezii, zejména symbolisty a surrealisty. Zemřel předčasně v Marseille.

 • Arthur Rimbaud: Complete Works, 1976
 • Correspondance 1888-1891, 1970
 • Doušek jedu: Výbor z díla, 1985
 • Iluminace (Illuminations), 1886
 • Já je někdo jiný, 1962
 • Les mains de Jeanne-Marie, 1919
 • Lettres, 1899
 • Lettres 1870-1875, 1931
 • Má bohéma: Z díla Jeana-Arthura Rimbauda, 1977
 • Mé tuláctví
 • Oeuvres, 1931
 • Oeuvres complétes, 1946
 • Opilý koráb (Le bâteau ivre/The Drunken Boat), 1871
 • Poémes, 1891
 • Poésies, 1939
 • Rimbaud: Complete Works - Selected Letters, 1987
 • Rimbaud: Poems, 1994
 • Sezóna v pekle (Une saison en enfer/A Season In Hell), 1873
 • Srdce pod klerikou: Karel Orleánský Ludvíkovi XI. - Pouště lásky - Korespondence, 1993
 • Un coeur sous une soutane, 1924
 • Verše
 • Výbor, 1959
 • Záblesky
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  http://kirjasto.sci.fi/rimbaud.htm