Romain Rolland (1866-1944)
Francouzský prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik. Profesor dějin hudby na Sorbonně, autor mistrovských životopisů významných osobností. Stavěl se proti válce a fašismu, oslavoval výjimečné osobnosti, vyjádřil poselství o nutnosti znovunalezení lidské lásky, moudrosti, životní síly a smyslu pro mravní velikost a ušlechtilost. Humanistické dílo vzniklo jako reakce na morální krizi francouzské společnosti podléhající dekadentní prázdnotě a bezduchému měšťáctví. Od touhy po vytvoření jednotné evropské kultury dospěl až k utopickému socialismu. Autor divadelních her o 'Velké francouzské revoluci' (1789-94). Laureát 'Nobelovy ceny' za literaturu pro rok 1915 - finanční obnos spojený s oceněním věnoval 'Červenému kříži'.

 • Čtrnáctý červenec
 • Danton
 • Divadlo lidu
 • Divadlo revoluce, 1897-1939
 • Dobrý člověk ještě žije (Colas Breugnon), 1920
 • Historie svobodného svědka za války
 • Hra o lásce a smrti
 • Hudebníci nedávné doby
 • Jan Kryštof, 1904-12 (10 dílů)
 • Liluli, 1919
 • Michelangelo Buonarotti
 • Nad vřavou válečnou
 • Okouzlená duše, 1922-33
 • Paměti a vzpomínky
 • Petr a Lucie, 1919
 • Vlci
 • Zabraňte válce
 • Život Beethovenův, 1903
 • Život Gándhího
 • Život Haendelův, 1910
 • Život Michelangelův, 1907
 • Život Tolstého, 1911
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993