Luboš Řeháček (1929)
Český filolog, docent slavistiky a baltistiky na 'Univerzitě Karlově' v Praze, kterou vystudoval (1953). Člen 'Českého komitétu slavistů' a 'Société de linguistique de Paris'.

  • Praga i balgarskata filologija, 1992
  • Sémantika a syntax infinitivu v současném polském spisovném jazyce, 1966
  • Slovanský národopis z hlediska filologického
    Internet