Eduard Štorch (1878-1956)
Český archeolog, pedagog a spisovatel. Autor románů pro děti a mládež. Narodil se v Ostroměři u Hořic. V dějově přitažlivých příbězích zprostředkoval mladým čtenářům kulturně historické poznání. Kromě rozsáhlé publicistické a přednáškové činnosti a práce v četných pedagogických, historických, kulturních a turistických spolcích se věnoval amatérskému archeologickému výzkumu. V letech 1919-21 byl školním inspektorem v Bratislavě. V roce 1937 odešel ze zdravotních důvodů na trvalý odpočinek. Zemřel v Praze.

 • Bohatýr Vratislav, 1917
 • Bronzový poklad, 1932
 • Čarodějův učedník, 1910
 • Člověk diluviální, 1907
 • Dětská farma, 1929
 • Hrdina Nik, 1934
 • Junáckou stezkou, 1934
 • Libuše a Přemysl, 1919
 • Lovci mamutů, 1918
 • Lovci sobů a mamutů, 1933
 • Meč proti meči, 1946
 • Minehava, 1950
 • Nový dějepis, 1909
 • O Děvín a Velehrad, 1939
 • Osada Havranů, 1930
 • Počátky života pozemského, 1908
 • Praha v době kamenné, 1910
 • Praha v době předhistorické, 1921
 • Praha v pravěku, 1916
 • Původ náboženství, 1909
 • Reforma školního dějepisu, 1905
 • Školní dějepis v theorii i v praxi, 1946
 • Tábornická příručka, 1921
 • U veliké řeky, 1932
 • V lovecké tlupě, 1931
 • V šeru dávných věků, 1920
 • Věstonická Venuše, 1936
 • Volání rodu, 1934
 • Vývoj tvorstva a původ člověka, 1910-12
 • Zastavený příval, 1940
 • Zlomený meč, 1932
 • Život v pravěku: V říši draků, ještěrů, prvolidí, 1912
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000