Karel Sabina (1813-1877)
Český radikálně-demokratický politik, básník, dramatik, publicista, překladatel, literární kritik a novinář, teoretik radikální demokracie. Autor libret k operám 'Prodaná nevěsta' a 'Braniboři v Čechách' skladatele Bedřicha Smetany (1824-1884). Oddaný stoupenec Karla Hynka Máchy. Prosazoval autonomní pojetí kultury, která by nebyla ovlivňována zásahy státní byrokracie ani komerčními zřeteli, a mohla tak být zárukou svobodného vývoje každého jedince i celé společnosti. V roce 1848 se účastnil příprav revoluce, byl zatčen, odsouzen k trestu smrti a osm let vězněn. Od roku 1859 dodával tajné policii zprávy o českém kulturním a politickém životě. Poté, co byl odhalen a usvědčen, zemřel v bídě a opuštění jako zrádce národa.

 • Básně, 1841
 • Blouznění, 1857
 • Černá růže, 1868
 • Demokratická literatura, 1848
 • Duchovný komunismus, 1861
 • Hedvika, 1858
 • Hrobník, 1838
 • Inzerát, 1866
 • Jen tři léta!, 1860
 • Na poušti, 1863
 • O literatuře
 • Oživené hroby, 1870
 • Upomínka na K. H. Máchu, 1858
 • Vzpomínky, 1937
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000