Jerome David Salinger (1919)
Americký spisovatel narozený v New Yorku. Během druhé světové války působil jako příslušník americké armády v Evropě. Od čtyřicátých let publikoval v časopise 'The New Yorker'. Jeho stěžejním dílem se stal generační román, v němž se zabývá problémy dospívajícího mladíka a jeho pohledem na svět dospělých. V souboru povídek pak popisuje zlomové situace v životě postav. Do tohoto okruhu spadají i jeho další knihy.

 • A Perfect Day For Bananafish, 1948
 • Devět povídek (Nine Stories), 1953
 • For Esmé: With Love And Squalor, 1950
 • Franny a Zooey (Franny And Zooey), 1961
 • Hapworth 16 - 1924
 • Kdo chytá v žitě (The Catcher In The Rye), 1945
 • Seymour: Úvod (Seymour: An Introduction), 1963
 • Vzhůru, tesaři, do výše střechu zvedněte (Raise High The Roof Beam, Carpenters), 1963
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993