Jean-Paul Sartre (1905-1980)
Levicově orientovaný francouzský filosof, prozaik, dramatik, esejista a literární kritik. Středoškolský profesor, hlavní představitel ateistického existencialismu. Podněty ze studia fenomenologie (Husserl, Scheler, Jaspers a Heidegger) využil v práci o transcendenci lidského ega a v teorii emocí. Vyjadřoval pocity člověka vykořeněného ze společnosti a bojujícího proti pocitům úzkosti a beznaděje. Ve svých románech se zabýval hledáním osobní svobody člověka a sociálně spravedlivé společnosti. Jeho filosofický koncept je dualistický - na jedné straně je vědomí, které ví o sobě, vztahuje se ke svému bytí a tímto vztahem překračuje svou danost, vůči svému bytí je svobodné, je bytím pro sebe (odtud Sartrova teze o tom, že v případě člověka existence předchází esenci, člověk žije tím, čím ještě není, a je sám sobě neustálým projektem) a je s to klást otázku po bytí. Proti vědomí stojí věcné bytí, které Sartre charakterizuje jako bytí v sobě (je pouze tím, čím jest). Jednání člověka není předem determinováno, je pouze vázáno na jeho situaci, kterou však svým jednáním mění (člověk je tím, čím ještě není, je existencí v možnostech, svobodou, jejíž tíži musí nést, je ke své svobodě "odsouzen"). Zaujímal kritický postoj k imperialistické společnosti, kolonialismu, rasismu a politickým poměrům v tzv. "kapitalistických" státech. Po vystudování 'Ecole Normale Supérieure' učil na několika gymnáziích v různých částech Francie. Během druhé světové války se dostal na devět měsíců do válečného zajetí, v roce 1941 se připojil k hnutí odporu. Spolu se svou dlouholetou přítelkyní Simonou de Beauvoirovou založil v roce 1945 časopis 'Les Temps Modernes' a řídil jej až do své smrti. Po válce se stal členem komunistické strany, v roce 1956 z ní však na protest proti sovětské intervenci v Maďarsku vystoupil. Podnikl značné množství cest (mj. do Sovětského svazu, Spojených států, Egypta, Číny a Kuby, přednášel i v Praze) a angažoval se v mnoha politických i sociálních problémech (alžírská válka 1954-62, vietnamská válka 1964-68, studentská hnutí v roce 1968). Koncem šedesátých let se ještě jednou vrátil k problému umění a vzdálil se svému pojetí existencialistického marxismu. Na konci života byl blízký maoismu a radikální levici. V roce 1964 byla Sartrovi udělena 'Nobelova cena' za literaturu, ten ji však na protest proti buržoazním hodnotám společnosti odmítl přijmout. Zemřel v rodné Paříži.

Odborná stránka o Sartrovi


 • Baudelaire, 1947
 • Bytí a nicota (L'Étre et le néant: Essai d'ontologie phénoménologique/Being And Nothingness/Das Sein und das Nichts), 1939
 • Cesty svobody/Cesty k svobodě (Les Chemins de la liberté), 1945-49 (3 díly)
 • Co je literatura
 • Domácí hlupák: Gustave Flaubert 1821-1827 (Flaubert), 1960-71 (4 díly)
 • Ďábel a pánbůh (Le Diable et le bon dieu/Lucifer And The Lord), 1951
 • Esquisse d'une théorie des émotions (Sketch For A Theory Of The Emotions), 1939
 • Existencialismus je humanismem (L'Éxistentialisme est un humanisme/Existentialism And Humanism/Ist der Existentialismus ein Humanismus?), 1946
 • Holá pravda
 • Huis-clos (In Camera/No Exit/Bei geschlossenen Türen), 1944
 • Kean
 • Kritika dialektického rozumu (Critique de la raison dialectique/The Problem Of Method/Search For A Method), 1960
 • L'Âge de raison (The Age Of Reason), 1945
 • L'Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l'imagination (The Psychology Of Imagination), 1940
 • L'Imagination (Imagination: A Psychological Critique), 1936
 • Le Fantôme de Staline, 1956
 • Le Sursis (The Reprieve), 1945
 • Marxismus a existencialismus: Problém metody, 1966
 • Mouchy (Les Mouches/The Flies/Die Fliegen), 1943
 • Mrtví bez pohřbu (La Mort dans l'âme (Iron In the Soul/Troubled Sleep), 1949
 • Nekrassov, 1955
 • Nevolnost/Hnus (La nausée/Nausea/Der Ekel), 1938
 • Noc
 • Pád
 • Počestná děvka, 1946
 • S vyloučením veřejnosti, 1944
 • Saint Genet, komediant a mučedník (Saint Genet, comédien et martyr/Saint Genet, Actor And Martyr), 1952
 • Slova (Les Mots/Words), 1963
 • Špinavé ruce (Les Mains sales (Crime passionel/Dirty Hands/Red Gloves), 1948
 • Trójanky
 • Uragán nad cukrem
 • Vězňové z Altony (Les Séquestrés d'Altona/Loser Wins/The Condemned Of Altona), 1959
 • Zeď, 1939
  Durozoi Gérard: Filosofický slovník, Ewa Edition, Praha 1994
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001
  Störig Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999
  http://kirjasto.sci.fi/sartre.htm