Herbert Spencer (1820-1903)
Anglický filosof a jeden ze zakladatelů sociologie. Formuloval principy evoluční filosofie, byl výrazně ovlivněn klasickým pozitivismem Augusta Comteho. Zdůrazňoval význam přírodních věd pro výchovu a podněcující vědy humanitní. Skloubil biologii, psychologii, sociologii a etiku, snažil se objasnit konflikt mezi individuem a společností. Jako první se systematicky zabýval společenskými institucemi, které rozdělil na domácí, obřadní, politické, církevní, profesionální a průmyslové. V politice byl stoupencem liberalismu (jednotlivec může jednat, jak se mu zlíbí, pokud nezačne omezovat svobodu jiných).

 • Autobiography, 1904
 • Descriptive Sociology, 1873
 • Essays: Scientific, Political, And Speculative, 1891 (3 díly)
 • Facts And Comments, 1902
 • Filosofie soukromá (The Man Versus The State), 1884
 • Inadequacy Of Natural Selection, 1893
 • O studiu sociologie (The Study Of Sociology), 1873
 • Philosophy Of Style, 1880
 • Recent Discussions In Science, Philosophy, And Morals, 1871
 • Sociální statika (Social Statics), 1851
 • Systém syntetické filosofie (A System Of Synthetic Philosophy)
         - Základní principy (First Principles), 1862
         - Základy biologie (The Principles Of Biology), 1864/7 (2 díly)
         - Základy etiky/Dané pravdy mravoučné (The Principles Of Ethics), 1879/93 (2 díly)
         - Základy psychologie (The Principles Of Psychology), 1855/72 (2 díly)
         - Základy sociologie (The Principles Of Sociology), 1876-96 (3 díly)
 • The Classification Of The Sciences, 1864
 • The Data Of Ethics, 1879
 • The Factors Of Organic Evolution, 1887
 • The Nature And Reality Of Religion, 1885
 • The Proper Sphere Of Government, 1843
 • Vychování rozumové, mravní a tělesné (Education: Intellectual, Moral, Physical), 1861
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993