George Bernard Shaw (1856-1950)
Anglický dramatik, prozaik, esejista, publicista, hudební kritik a politik irského původu. Zakladatel moderního anglického dramatu, propagátor a teoretik reformního (tzv. "fabiánského") socialismu. Vzdělání získal jako samouk hlavně četbou v knihovně 'Britského muzea' (mimo jiné Marxe a partitur Wagnera). Jeho hry se vysmívají buržoazní společnosti, nebo alespoň ostře kritizují viktoriánskou morálku. Postupně se v jeho tvorbě prohlubuje kritika racionalismu 19. století (vliv Bergsona a Nietzscheho), a to v jeho etické podobě, reprezentované americkým puritánstvím. Laureát 'Nobelovy ceny' za literaturu pro rok 1925.

Americký lékař, 1924
Androkles a lev (Androcles And The Lion), 1912
Cesta černošské dívky k Bohu (Adventures Of The Black Girl In Her Search For God), 1932
Člověk a nadčlověk (Man And Superman), 1901-03
Dokonalý wagnerián (The Perfect Wagnerite), 1898
Druhý ostrov Johna Bulla (John Bull's Other Island), 1904
Dům zlomených srdcí (Heartbreak House), 1917
Fannina první hra (Fanny's First Play), 1911
Hry neutěšené (Plays, Unpleasant)
       - Domy pana Sartoria/Domácí pán/Vdovcovy domy (Widower's Houses), 1893
       - Záletník Leonard (The Philanderer), 1893
       - Živnost paní Warrenové (Mrs. Warren's Profession), 1893
Hry utěšené (Plays, Pleasant)
       - Candida, 1894-95
       - Člověk nikdy neví (You Never Can Tell), 1895-96
       - Muž budoucnosti/Osudový muž (The Man Of Destiny), 1897
       - Válku a hrdinu/Zbraně a hrdina/Čokoládový hrdina (Arms And The Man), 1894
Kvintesence ibsenismu (The Quintessence Of Ibsenism), 1891
Láska mezi umělci (Love Among The Artists), 1900
Lékař v rozpacích (The Doctor's Dilemma), 1906
Majorka Barbora (Major Barbara), 1905
Mesaliance, 1910
My Fair Lady (Pygmalion), 1912
Nebeský fotbal a jiné povídky, 1938
Nedokončený román (An Unfinished Novel)
Nerozvážný sňatek (The Irrational Knot), 1905
Nespolečenský socialista (An Unsocial Socialist), 1884
Nezralost (Immaturity), 1931
Povolání Cashela Byrona/Román boxera (Cashel Byron's Profession), 1886
Průvodce inteligentní ženy po socialismu a kapitalismu (Intelligent Woman's Guide To Socialism And Capitalism), 1928
Příliš pravdivý, aby byl dobrý (Too True To Be Good), 1931
Shakes proti Shavovi (Shakes Versus Shav), 1949
Svatá Jana (Saint Joan), 1923
Trakař jablek (The Apple Cart), 1930
Tři hry pro puritány (Three Plays For Puritans)
       - Caesar a Kleopatra (Caesar And Cleopatra), 1898
       - Čertovo kvítko/Ďáblův žák/Pekelník (The Devil's Disciple), 1896-7
       - Obrácení kapitána Brassbounda (Captain Brassbound's Conversion), 1898
Za zlatých časů dobrého krále Karla (In Good King Charles's Golden Days), 1939
Základy socialismu, 1899
Zpět k Methusalemovi (Back To Methuselah), 1918-20
Ženění a vdávání (Getting Married), 1908
Ženeva (Geneva), 1938
Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996