Nelly Leonie Sachsová (1891-1970)
Švédská básnířka, dramatička a překladatelka německého původu. Narodila se v Berlíně. Žila stranou veřejnosti. V roce 1940 uprchla kvůli svému židovskému původu před nacisty do Švédska. Do Německa se již nevrátila, neboť celá její rodina zahynula v koncentračním táboře. Její lyrika, spjatá s literárními tradicemi židovského lidu, navazuje na poezii žalmů. Je autentickou odezvou nacistického barbarství a artikulací naděje na humánní budoucnost. V roce 1966 byla Sachsová vyznamenána 'Nobelovou cenou' za literaturu. Zemřela ve Stockholmu.

 • Die Suchende, 1966
 • Eli: Ein Mysterienspiel vom Leiden Israels (Eli: A Mystery Play Of The Sufferings Of Israel), 1951
 • Fahrt ins Staublose, 1961
 • Legendy a povídky (Legenden und Erzählungen), 1921
 • O die Schornsteine (O The Chimneys), 1967
 • Pátrání po živých (Suche nach Lebenden), 1971
 • Späte Gedichte, 1965
 • Sternverdunklung, 1949
 • Teile dich Nacht, 1971
 • The Seeker And Other Poems, 1970
 • Und Niemand weiss weiter, 1957
 • Útěk a proměna (Flucht und Verwandlung), 1959
 • V příbytcích smrti (In den Wohnungen des Todes), 1947
 • Zeichen im Sand/Abram im Salz, 1962
 • Žhavé tajemno (Glühende Rätsel), 1963-66
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987