Antonín Sova (1864-1928)
Český symbolistický básník a prozaik ovlivněný impresionismem, člen a knihovník 'Umělecké besedy', významný představitel 'České moderny'. Plachý samotář s těžkou míšní chorobou, která mu nakonec znemožnila volný pohyb. V mládí byl citově vázán k matce, jejíž smrt (1879) silně ovlivnila jeho dílo. Maturoval na gymnáziu v Písku (1885), poté krátce studoval práva v Praze. V letech 1898-1920 byl ředitelem pražské městské knihovny. Lyricky meditoval nejen ve verších, ale i v próze. Na patetickou a formálně dokonalou poeii ruchovců a lumírovců reagoval básněmi zachycujícími prosté jevy života. Usiloval o spojení mezních postojů a protichůdných pocitů, vyjadřoval deziluzi, zoufalství, duchovní i sociální bídu v protikladu ke snům o harmonickém a spravedlivém světě. Zemřel v rodném Pacově.

 • Básně, 1953
 • Básně nesobeckého srdce, 1922
 • Básníkovo jaro, 1921
 • Dobrodružství odvahy a jiné básně, 1906
 • Drsná láska, 1927
 • Hovory věcí, 1929
 • Ivův román, 1902
 • Jasná vidění, 1922
 • Ještě jednou se vrátíme..., 1900-12
 • Když ona přišla na můj sad: Výbor z lyriky, 1987
 • Krvácející bratrství, 1920
 • Květy intimních nálad a jiné básně, 1891
 • Lyrika lásky a života, 1907
 • Naděje a bolesti, 1924
 • O milkování, lásce a zradě, 1909 (2 díly)
 • Pankrác Budecius, kantor: Quasi legenda, 1916
 • Píseň o rovnosti, 1951
 • Pozdrav bouřlivé noci, 1964
 • Prodloužený úžas, 1989
 • Próza, 1898
 • Realistické sloky, 1890
 • Sloky spisovatelům, 1919
 • Soucit a vzdor, 1894
 • Theodoru Mommsenovi, 1897
 • Tóma Bojar, 1910
 • Údolí Nového Království, 1900
 • Vrchol lásky, 1989
 • Vybouřené smutky, 1897
 • Výpravy chudých: Z kroniky osamělého studenta, 1903
 • Z mého kraje, 1892
 • Zaniklý domov: Výbor z povídek, 1960
 • Zápasy a osudy, 1910
 • Zlomená duše, 1896
 • Zpěvy domova, 1918
 • Žně, 1913
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století, Československý spisovatel, Praha 1972
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  http://www.mlp.cz/cz/histdal.htm