Karolína Světlá (1830-1899) - vlastním jménem Johanna Rottová (provdaná Mužáková)
Česká spisovatelka, zakladatelka českého románu. Navázala na tvorbu Boženy Němcové, připojila se k uměleckému programu májovců. V rané tvorbě čerpala náměty z pražského měšťanského prostředí, z něhož sama pocházela. V románech z Podještědí se zaměřovala na svár reality a mravního ideálu - zobrazila duchovní a mravní katarzi postav zosobňujících ideální hodnoty a idealizovaný lidový mýtus o životním koloběhu ještědského kraje. Hrdiny uváděla do neobvyklých, tajemných až fantastických příběhů a předurčila jim dějovou motivaci vedoucí k mravnímu sebepoznání. Postavení venkovských žen a jejich obrodného působení na své okolí zachytila i v povídkách. Dopisovala si s básníkem Janem Nerudou, který do ní byl zamilován.

 • Černá divizna
 • Černý Petříček
 • Divousové
 • Dvojí probuzení
 • Frantina, 1870
 • Hubička
 • Kantůrčice, 1869
 • Kresby z Ještědí, 1880
 • Kříž u potoka, 1868
 • Láska k básníkovi, 1860
 • Lesní panna
 • Mladší bratr
 • Námluvy
 • Nebožka Barbora
 • Nemodlenec, 1873
 • O krejčíkově Anežce
 • Poslední paní Hlohovská, 1870
 • První Češka, 1861
 • Přišla o rozum
 • Sefka
 • Skalák
 • Upomínky, 1874
 • Vesnický román, 1867
 • Z literárního soukromí, 1880
 • Zvonečková královna, 1872
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000