Jonathan Swift (1667-1745)
Anglický spisovatel, potomek angloirských starousedlíků. Mistr satiry, představitel filosofického románu. Autor politických a náboženských esejů a pamfletů. Vystudoval 'Trinity College' v Dublinu. Aby se dostal do Anglie, přijal místo sekretáře sira Williama Templea. Psal pro toryovský časopis 'The Examiner', některá svá díla vydával anonymně. Když se v roce 1714 dostali whigové k moci, zhroutily se Swiftovy vyhlídky na jmenování biskupem v Anglii. Přijal místo děkana katedrály sv. Patricka v Dublinu a strávil v Irsku zbytek života. Ve třicátých letech se Swiftův zdravotní stav prudce zhoršil. Marně zápasil s postupující chorobou, ztratil sluch a schopnost řeči, nemoc zachvátila celý mozek. Ke konci života psal verše a jazykové eseje. Zemřel v Dublinu. Swiftovu osobnost osvícenského myslitele, nepropadajícího povrchnímu optimismu a předjímajícího svou dobu schopností ostrého kritického vidění a nesmlouvavé sebereflexe, dokresluje jeho bohatá korespondence s přáteli, jeho sentence, invektivy i humoristické verše.

 • Bitva knih (The Battle Of The Books), 1697
 • Cadenus a Vanessa (Cadenus And Vanessa), 1712
 • Chování spojenců v současné válce (The Conduct Of The Allies In The Present War), 1711
 • Deník psaný Stelle (Journal To Stella), 1766
 • Gulliverovy cesty/Gullivera cestování do mnohých a vzdálených končin světa/Cesty k rozličným dalekým národům světa (Gulliver's Travels), 1726
 • Jaká byla Stella (On The Death Of Mrs. Johnson)
 • Návrh na všeobecné využití irské výroby (A Proposal For The Universal Use Of Irish Manufacture), 1720
 • Nynější zuboženost Irska (The Present Miserable State Of Ireland), 1727
 • Pláteníkovy listy/Čtvrtý pláteníkův list (The Drapier's Letters), 1724 (5 dílů)
 • Pohádka o kádi (The Tale Of A Tub), 1704
 • Rozprava o mechanické činnosti ducha (A Discourse Concerning The Mechanical Operation Of The Spirit), 1704
 • Skromný návrh, jak zabrániti tomu, aby děti chuďasů nepřipadaly na obtíž rodičům i zemi (A Modest Proposal For Preventing The Children Of Poor People From Being A Burden To Their Parents Or The Country), 1729
 • Stručný přehled situace v Irsku (A Short View Of The State Of Ireland), 1728
 • Verše na smrt dr. Swifta (On The Death Of Dr. Swift), 1731
 • Zakletý duch
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993