Karel Teige (1900-1951)
Český kritik a teoretik umění, redaktor ('Čas', 'Právo lidu', 'Lidové noviny'), publicista, překladatel, propagátor avantgardních směrů, jeden ze zakladatelů a mluvčí 'Devětsilu' (1920). Zpočátku prosazoval koncepci proletářského umění, později psal manifesty poetismu. Byl zastáncem syntézy poezie a konstrukce, ale konstruktivismus omezil na architektonickou tvorbu. Ve 30. letech se sbližoval se surrealismem, od roku 1934 byl členem a teoretickým mluvčím 'Surrealistické skupiny'. Odmítal tendenčnost a ideologické složky umění, přispíval do 'Veraikonu'. Tvůrce estetických programů odmítajících výchovné poslání umění. Autor studií, publikací a umělecko-historických prací.

 • Architektura pravá a levá, 1934
 • Avantgardní architektura
 • Báseň, svět, člověk, 1930
 • Fenomenologie moderního umění
 • Film, 1925
 • Jarmark umění, 1936
 • K sociologii architektury, 1930
 • Kubismus, orfismus, purismus a neokubismus v dnešní Paříži, 1922
 • Manifest poetismu, 1928
 • Moderní architektura v Československu, 1930
 • Moderní fotografie v Československu
 • Nové umění proletářské, 1922
 • O humoru, klaunech a dadaistech
 • Osvobozování života a poezie
 • Poetismus, 1924
 • Soudobá mezinárodní architektura
 • Sovětská kultura, 1927
 • Stavba a báseň, 1927
 • Surrealismus proti proudu, 1938
 • Svět stavby a básně
 • Svět, který se směje, 1928
 • Svět, který voní, 1930
 • Umění přítomnosti
 • Vývojové proměny v umění, 1951
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000