Dylan Marlais Thomas (1914-1953)
Anglicky píšící waleský básník a prozaik. Jeho raná poezie byla ovlivněna surrealismem, erotickou tématikou a procesy lidského těla, později vynikl jako novoromantický lyrik jedinečné fantazie a vitality, experimentující metricky i metaforicky. Spojoval spontaneitu obraznosti s myšlenkovou hloubkou, protestoval proti společenským a uměleckým zvyklostem. Zemřel v americkém New Yorku. Dnes je považován za nejvýznamnějšího britského básníka 30.-50. let dvacátého století.

 • 18 básní (18 Poems), 1934
 • A Child's Christmas In Wales, 1955
 • A Prospect Of The See, 1955
 • Dobrodružství obchodníka s lidskou kůží (Adventures In The Skin Trade), 1955
 • Doktor a běsi (The Doctor And The Devils), 1954
 • Dvacet pět básní (Twenty Five Poems), 1936
 • In Country Sleep, 1952
 • Kapradinový vrch, 1965
 • Mapa lásky (The Map Of Love), 1939
 • Pod Mléčným lesem (Under Milk Wood), 1954
 • Portrét umělce jako štěněte (Portrait Of An Artist As A Young Dog), 1940
 • Quite Early One Morning, 1954
 • Ruka, jež ten list podepsala
 • Sebrané básně (Collected Poems), 1952
 • Smrti a příchody (Deaths And Entrances), 1946
 • Svlékání tmy
 • The World I Breathe, 1939
 • Zvláště když říjnový vítr, 1958
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993