Thúkýdidés (asi 460-396 př. n. l.)
Řecký historik a stratég, zakladatel vědeckého dějepisectví. Narodil se v Athénách. Slohem, uměleckou formou, objektivitou a kritičností se stal vzorem mnohým autorům - na jeho dílo časově navázal Xenofón. Vyhýbal se charakteristice osobností, opomíjel biografické údaje. Tvořil ve dvacetiletém vyhnanství, k němuž byl odsouzen za neúspěch ve vojenské výpravě, jejímž velením ho pověřila athénská obec. Zemřel zřejmě někde v Thrákii (dnes Balkánský poloostrov).

  • Dějiny peloponnéské války (Xyngrafé) (8 dílů)
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
    Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001