Alexej Nikolajevič Tolstoj (1883-1945)
Ruský spisovatel. Autor povídek a novel ze života venkovské šlechty, satirických a historických románů, autobiografických próz i knížek pro děti a mládež. Zobrazoval přeměny v ruské inteligenci během říjnové revoluce, po které emigroval do zahraničí (po zkušenostech v poválečném světě se však již v roce 1923 do své rodné vlasti vrátil). Ve dvacátých letech se v několika románech pokusil rovněž o fantasticko-utopický žánr a o realistické zobrazení tehdejší sovětské skutečnosti. V letech druhé světové války promlouval významně jako publicista.

 • Aelita, 1922-23
 • Chléb, 1937
 • Černé zlato, 1931
 • Dobrodružství Něvzorova aneb Mluvící lebka Ibikus/Něvzorovova dobrodružství, 1925
 • Dobrodružství Rasťogina, 1913
 • Ivan Hrozný, 1942-43
 • Křížová cesta, 1920-41 (3 díly)
 • Kulhavý kníže/Kulhavý pán, 1912
 • Modravá města, 1925
 • Nikitino dětství
 • Osmnáctý rok, 1928
 • Paprsky inženýra Garina, 1925-26
 • Petr I./Petr Veliký, 1929-45 (3 díly)
 • Podivíni, 1911
 • Ponuré ráno, 1941
 • Sestry, 1919-21
 • Závolží
 • Zlatý klíček aneb Buratinova dobrodružství, 1936
 • Zmije, 1928
 • Žena z Marsu
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů, Libri, Praha 2001
  Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001
  http://kirjasto.sci.fi/atolstoi.htm