Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)
Ruský prozaik, dramatik, publicista, myslitel, filosof a pedagog, všestranná umělecká osobnost světové literatury. Zakladatel křesťanské náboženské koncepce hlásající pasívní rezistenci a nepřetržité mravní sebezdokonalování člověka, přední představitel kritického realismu. Pocházel ze staré šlechtické rodiny. Již v mladistvých prózách se výrazně projevily základní rysy jeho uměleckého talentu, ostře realistický, obnažující pohled na skutečnost a umění psychologické analýzy. Složitá sociálně myšlenková problematika poreformního období přivedla Tolstého k soustředěnému zájmu o dějinné cesty ruského národa. Počátkem osmdesátých let 19. století nastal názorový přerod Tolstého, který se odrážel ve stále útočnější kritice společenských pořádků, jak to vyjadřovala jeho proticírkevní a protivládní publicistika i umělecká tvorba. Svými názory měl blízko k Chelčickému, přikláněl se k osvícenským moralitám. Na pozadí přírodních sil vyjádřil přesvědčení o tragickém rozporu světa moderní civilizace a poetické lidové kultury, odmítal kult hrdinských postav a proklamoval teorii živelného působení osudových faktorů v dějinách. Pranýřoval vesnický patriarchalismus i měšťácké konvence 19. století. Protikladnost společensko-filosofických stanovisek Tolstého ovlivnila i jeho názory na otázky soudobého vzdělání, osvěty, umění a výchovy. Na rozdíl od carských systémů zastával teorii svobodné výchovy. Jakožto pedagog napsal řadu dodnes cenných povídek pro děti. Zemřel v požehnaném věku během útěku z domova na železniční stanici Astapovo.

 • Anna Kareninová, 1873/77 (2 díly)
 • Azbuka
 • Chlapectví, 1851-56
 • Co je umění, 1898
 • Ďábel a jiné povídky, 1889-90
 • Dětství, 1851-56
 • Hadži-Murat
 • Jinošství, 1851-56
 • Kozáci, 1855-63
 • Kreutzerova sonáta, 1887-89
 • Nemohu mlčet!, 1908
 • Otec Sergej
 • Plody vzdělanosti, 1890
 • Rodinné štěstí
 • Sevastopolské povídky, 1855-56
 • Smrt Ivana Iljiče, 1886
 • Statkářovo jitro
 • Vláda tmy, 1886
 • Vojna a mír, 1863-69 (4 díly)
 • Vzkříšení, 1889-99
 • Zpověď, Království Boží v nás, 1879-82
 • Živá mrtvola, 1900
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů, Libri, Praha 2001
  Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001
  http://kirjasto.sci.fi/ltolstoi.htm