Ivan Sergejevič Turgeněv (1818-1883)
Ruský kriticko-realistický prozaik, básník a publicista, klasik 19. století. Jeho literární začátky jsou spjaty s ruským liberalismem a tzv. "naturální školou". V nejvýznamnějším díle se poetické líčení ruské přírody prolíná s analytickými úvahami o harmonickém národního charakteru. Po sérii publicistických vystoupení a několika vesnických dramatech vznikl cyklus románů o morálních a psychologických problémech ruských liberálních a radikálních intelektuálů 40. až 70. let 19. století, označovaný za letopis ruské inteligence. V těchto prózách děj zpravidla vyúsťuje v individuální tragédii, v pocity marnosti, zhroucení společenských iluzí a utopií. Autor romantických milostných novel a povídek, básní v próze, fantaskních novel a literárních vzpomínek. Protestoval proti barbarství ruského nevolnického systému, stal se autorem termínu "nihilismus" (z latinského "nihil" = "nic" - v podstatě odmítání všeho "obecně uznávaného").

 • Asja
 • Dým
 • Jarní vody
 • Lovcovy zápisky (Zapiski ochotnika), 1849-52
 • Měsíc na vsi
 • Milostný kruh
 • Novina
 • Otcové a děti, 1862
 • První láska
 • Rudin
 • Šlechtické hnízdo
 • V předvečer, 1859
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993