Nicholas Udall (asi 1505-1556) - též Uvedale
Anglický protireformační dramatik, učenec a pedagog. Ředitel prvních elitních středních škol v Etonu a ve Westminsteru. Tvůrce první známé anglické komedie vycházející ze strarořímských dramatiků Plauta a Terentia (titulní postavou této hry je vychloubačný voják). Překládal latinské autory, psal také latinské náboženské hry. Zemřel v Londýně.

  • Ralph Roister Doister, 1553
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
    Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996