Jarmila Loukotková (1923)
Česká prozaička, dramatička a překladatelka (mj. Villonových a Rochefoucauldových děl). Narodila se v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu (1942) byla zaměstnána jako úřednice. Po válce vystudovala estetiku a francouzštinu na filosofické fakultě pražské 'Univerzity Karlovy' (1949), v roce 1946 strávila semestr v Ženevě. Zpracovává převážně historické náměty z období antiky. Od sociálně tendenčních schémat přešla ke ztvárnění srážky tvůrčího jedince a společnosti a k námětům ze současnosti. Je rovněž autorkou knih pro mládež.

 • Bůh či ďábel, 1957
 • Dar jitra prvního, 1971
 • Doma lidé umírají, 1981
 • Jasmín, 1940
 • Křik neviditelných pávů, 1997
 • Lhůta prošla, 1992
 • Liána smrti, 1968
 • Medúza, 1973
 • Na život se jen čeká, 1961
 • Navzdory básník zpívá, 1957
 • Není římského lidu, 1949
 • Odměna, 1975
 • Pod maskou smích, 1977
 • Pro koho krev, 1968
 • Příběhy kaštanu, 1944
 • Spartakus 1: Před námi boj, 1950
 • Spartakus 2: Smrtí boj nekončí, 1957
 • Tajemství Černého lesa, 1965
 • Vstup do ráje zakázán, 1969
 • Žít jednou spolu, 1988
  Kolektiv autorů: Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, Praha 1985
  Kolektiv autorů: Kdo je kdo v České republice, Modrý jezdec, Praha 1994
  Kolektiv autorů: Lexikon české literatury K-L, Academia, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000